Uncategorized

La remodelación de la calle La Rúa de Estella, casi lista a falta de detalles

ruavisita

(Lunes, 30 de noviembre)La remodelación de la calle La Rúa de Estella-Lizarra está ya prácticamente lista a falta de pequeños detalles, como ha podido observar la comisión de Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, que ha visitado esta mañana la obra junto a representantes de Mancomunidad de Montejurra, de la dirección técnica (Contec Ingeniería), de la empresa adjudicataria (Erki Construcción Sostenible) y el arquitecto municipal.

Los trabajos, que comenzaron a finales de julio, se han adelantado cerca de dos meses sobre su fecha prevista de finalización, con un presupuesto que ha superado los 400.000 euros. El Ayuntamiento, con subvención del Gobierno foral a través del Plan de Infraestructuras Locales, ha invertido 319.000 euros para la pavimentación, mientras que Mancomunidad ha destinado otros 87.282 euros para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

En total son 166 metros de calle, con un área de aproximadamente 1.062 m2. Se han colocado adoquines de granito con origen en Cáceres y Galicia que, según han explicado desde la dirección técnica, son de una calidad superior a los usados en la calle San Nicolás, de piedra caliza y extraídos en su día de una cantera que ya se ha clausurado. Y lo que se ha conseguido es tener una calle totalmente accesible, en comparación con la incomodidad del material que había anteriormente.

Así mismo, como aceras en los dos extremos de la calle, y para mantener la esencia de La Rúa, se han colocado las piedras antiguas que había en uno de los lados. Con la reforma se busca conseguir, entre otras cosas, que no haya tampoco ninguna vivienda que realice vertidos al río Ega. Así mismo, se han instalado canalizaciones de telefonía e Internet, alumbrado público, baja tensión y para la conducción de gas, y se ha dejado todo listo para el futuro proyecto de utilizar biomasa para calentar distintos edificios públicos de la zona.

La calle, que está ya totalmente abierta para los peatones, será accesible para los vehículos completamente para Navidad. Eso sí, se recuerda que es una calle peatonal, únicamente para el uso de vecinos, urgencias y para carga y descarga.

Rua karrikaren birmoldaketa, azken xehetasunik ezean

Hirigintza eta Proiektu Estrategikoak Batzordeak obrak bisitatu ditu gaur goizean

Caceresetik eta Galiziatik ekarritako granitoarekin zolatu da, eta karrika erabat irisgarria geratu da.

Estella-Lizarrako Rua karrikaren birmoldaketa ia prest dago, xehetasun txiki batzuk bakarri falta baitira, Hirigintza eta Proiektu Estrategikoak Batzordeak ikusi duen bezala. Batzorde horrek gaur goizean bisitatu du obra, Jurramendiko Mankomunitatearen, zuzendaritza teknikoaren (Contec Ingeniería), enpresa esleipen-hartzailearen (Erki Construcción Sostenible) ordezkariekin eta udal-arkitektoarekin batera.

Lanak uztailaren amaieran hasi ziren, eta bi hilabete inguru aurreratu dira aurreikusitako amaiera-datatik. Aurrekontua 400.000 eurotik gorakoa izan da. Udalak, Toki Azpiegituren Planaren bidez Foru Gobernuaren diru-laguntzarekin, 319.000 euro inbertitu ditu zolatzeko; Mankomunitateak, berriz, 87.282 euro jarri ditu hornidura eta saneamendu sareak berritzeko.

Guztira, karrikak 166 metro ditu, 1.062 m2 inguruko azalerarekin. Caceresen eta Galizian sortutako granitozko galtzada-harriak jarri dira. Zuzendaritza teknikoak azaldu duenez, kalitate hobeagoak dira San Nikolas kalean kareharriz erabilitakoak baino, eta bere garaian itxi den harrobi batetik ateratakoak. Eta lortu dena da guztiz irisgarria den kale bat izatea, lehen zegoen materialaren deserosotasunarekin alderatuta.

Halaber, karrikaren bi muturretako espaloiak bezala, eta La Ruaren esentziari eusteko, alde batean zeuden harri zaharrak jarri dira. Erreformaren bidez, besteak beste, Ega ibaira isurtzen duen etxebizitzarik ez egotea lortu nahi da. Era berean, telefoniako eta Interneteko kanalizazioak, argiteria publikoa, behe-tentsioa eta gasa bideratzeko kanalizazioak jarri dira, eta dena prest utzi da etorkizunean biomasaz baliatzeko, inguruko eraikin publikoak berotzeko.

Karrika, oinezkoentzat erabat irekita dagoena, ibilgailuentzat irisgarria izanen da Gabonetarako. Hori bai, gogorarazten da oinezkoentzako kalea dela, soilik bizilagunek erabiltzeko, larrialdietarako eta zamalanetarako.

 

Comentarios