Uncategorized

Dispositivo especial de las fuerzas de seguridad para las fiestas de Estella 2022

JUNTAPHOT2(Jueves, 28 de julio de 2022)Agentes de Policía Municipal, Policía Foral y Guardia Civil velarán por el buen desarrollo de las próximas fiestas patronales de Estella-Lizarra del 5 al 11 de agosto con especial énfasis en los controles de tráfico, en evitar la venta y el consumo de alcohol entre los menores, así como en la prevención de agresiones y hurtos.

Ayer miércoles se reunió la Junta de Seguridad, presidida por el alcalde, Koldo Leoz, y a la que acudieron el jefe de la Policía Municipal, así como responsables de Tráfico y Seguridad Ciudadana tanto de Policía Foral como de Guardia Civil, para coordinar todas las acciones a realizar.

En materia de Tráfico, se van a intensificar los controles en las entradas y salidas a la ciudad por parte de Policía Foral y Guardia Civil para, de forma disuasoria, evitar que se pongan al volante personas que hayan consumido alcohol u otras sustancias, y también para detectar a quienes, aun así, decidan ponerse en riesgo ellos mismos y al resto de conductores o peatones.

En el apartado de tráfico también se recomienda a todas las personas que se vayan a acercar estos días a la ciudad que eviten llegar hasta el centro, especialmente durante el fin de semana y en horas punta. Para ellos, se aconseja utilizar aparcamientos disuasorios en el exterior, como son los de los centros comerciales, en La Merced o en la zona de Zaldu y La Tejería. Para ello habrá señalización especial.

SEGURIDAD CIUDADANA, ENCIERROS…

Otro punto donde se focalizará el dispositivo especial estos días será en la seguridad ciudadana, para lo que se van a reforzar con más personal los distintos cuerpos policiales.

El objetivo no es otro que evitar agresiones, peleas, etc, así como posibles hurtos de carteras o teléfonos móviles, que en años anteriores se detectaron especialmente en bares de gente joven y en lugares muy concurridos.

Así mismo, en la Junta de Seguridad se dio prioridad a evitar el consumo y la venta de alcohol a los menores, para lo que se controlarán los puntos de venta.

Finalmente, habrá también una especial vigilancia en los encierros y encierrillos, controlando que no haya vidrio dentro del recorrido, y que sólo participen personas que estén en condiciones y siempre mayores de 16 años.

Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Guardia Zibilak Lizarrako festetarako segurtasun gailu berezia prestatuko dute

Segurtasun Batzordeak atzo amaitu zituen xehetasunak, eta arreta berezia jarri zuen trafiko-kontrolean, adingabeei alkohola kontsumitu eta saltzean eta eraso eta lapurreten prebentzioan

Udaltzaingoko, Foruzaingoko eta Guardia Zibileko poliziek arduratuko dira abuztuaren 5etik 11ra Lizarrako festak behar bezala garatzeaz. Arreta berezia jarriko dute trafiko-kontroletan, adingabeen artean alkoholik saldu eta kontsumitu ez dadin, eta eraso eta ebasketen prebentzioan.

Atzo, asteazkena, Segurtasun Batzordea bildu zen, Koldo Leoz alkatea buru zela. Udaltzainburua eta Foruzaingoko eta Guardia Zibileko Trafiko eta Herritarren Segurtasuneko arduradunak bertaratu ziren, egin beharreko ekintza guztiak koordinatzeko.

Trafikoari dagokionez, areagotu eginen dira Foruzaingoak eta Guardia Zibilak hirira sartzeko eta handik irteteko egiten dituzten kontrolak, disuasio gisa, alkohola edo beste substantzia batzuk kontsumitu dituzten pertsonak autoa gidatzen jar ez daitezen, bai eta, hala ere, eurak eta gainerako gidariak edo oinezkoak arriskuan jartzea erabakitzen dutenak detektatzeko ere.

Zirkulazioari dagokionez, egun horiek hirira hurbilduko diren pertsona guztiei gomendatzen zaie erdigunera ez iristeko, bereziki asteburuan eta puntako orduetan. Horretarako, kanpoaldean disuasio-aparkalekuak erabiltzea gomendatzen da, hala nola merkataritza-guneetakoak, La Merced auzokoak edo Zaldu eta La Tejeria aldekoak. Horretarako seinaleztapen berezia izanen da.

HERRITARREN SEGURTASUNA, ENTZIERROAK…

Egun horietan, gailu berezia herritarren segurtasunean zentratuko da, eta, horretarako, polizia gehiago jarriko dira.

Helburua da erasoak, borrokak eta abar saihestea, baita diru-zorroak edo telefono mugikorren lapurretak ere, aurreko urteetan batez ere jende gaztearen tabernetan eta jende asko ibiltzen den lekuetan antzeman baitziren.

Halaber, Segurtasun Batzordeak lehentasuna eman zion adingabeeni alkoholaren kontsumoa eta salmenta galarazteari, eta horretarako saltokiak kontrolatuko dira.

Azkenik, entzierroak eta entzierrotxoak bereziki zainduko dira, ibilbidean beirarik ez dagoela kontrolatuz, eta bakarrik 16 urtetik gorako pertsonek parte hartzen dutela kontrolatuz.

Comentarios